top of page
Britt

Britt Vanhamel

Britt 5.jpg

Ik ben Britt Vanhamel, afgestudeerd als klinisch psycholoog. Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding en diagnostiek. Elkeen die kampt met een bepaalde vraag of problematiek is welkom. Als jouw klachten je (langdurig) bezighouden en/of belemmeren, blijf er dan zeker niet mee zitten. Na mijn klinische opleiding, heb ik mij gespecialiseerd in trauma, verwerking, hechtingswonden en dissociatie via EMDR, Exposure en Hypnose therapieën voor zowel jongeren als volwassenen, die gebruikt worden bij o.a. angsten, stress, trauma, dissociatie, paniek, hyperventilatie, burn-out, depressie, etc. De jaaropleiding 'C²Trauma2Peace' vervolledigt voor mij een grondhouding binnen deze (individuele) therapieën. Naast individuele (14j+) therapie, begeleid ik koppels, ouders en gezinnen in systeemtherapie, dankzij mijn vierjarige relatie-en gezinstherapie opleiding bij Rapunzel in Diest. 

Psychologische behandeling en diagnostiek

 

Doelgroep jongeren +14j, volwassenen, koppels en gezinnen

Elkeen die kampt met een bepaalde vraag of problematiek verbonden met het bio-psycho-sociaal welzijn

Psychologische begeleiding en behandeling

 • Trauma en verwerking

 • Hechting (wonden)

 • Zelfverwonding en suïcidaliteit

 • Pré- en postnatale moeilijkheden

 • Angst- en paniekaanvallen, hyperventilatie

 • Dissociatie

 • Stress, burn-out en depressie

 • Persoonlijkheid en gedrag

 • Verslaving

Psycho- en neurodiagnostiek + screening

 • Intelligentie (6+)

 • Autismespectrum stoornis (ASS) (6+)

 • ADD, ADHD - aandacht en concentratiemoeilijkheden (6+)

 • Persoonlijkheid en coping

 • Trauma (PTSS) en dissociatie

 • Hechting

 • Burn-out

 • Depressie en angststoornissen

 • Neuropsychologische ontwikkeling (4-12j)

Specifieke behandelingtechnieken/ therapieën

 • Relatie- en gezinstherapie

 • Traumatherapie a.d.h.v. EMDR, Exposure en Hypnose therapie

 • Eerstelijnspsycholoog (Diletti en Yuneco)

Curriculum Vitae

2013  Diploma humaniora – lichamelijke opvoeding en sport

2013  Hogeschoolopleiding Orthopedagogiek

2018  Diploma psycholoog (Bachelor in de psychologie)
2018  Diploma Autisme (Autisme-coach)
2019  Stage en werking als psycholoog/ therapeut bij praktijkhuis Spirit, te Oelegem
2019  Stage en werking als klinisch psycholoog in de gevangenis van Hasselt

2020  Opstart praktijkhuis Nikèe

2020  Diploma klinisch psycholoog (Master of Science in de klinische psychologie)

2021  Traumopleiding: Imaginaire Exposure volwassenen

2021  Traumopleiding: EMDR therapie bij volwassenen

2021  Traumopleiding: EMDR therapie bij kinderen

2021  Traumopleiding: Hypnose therapie

2021  Traumopleiding: Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijke beperkten

2021  Traumopleiding: EMDR therapie bij depressie

2022-2026  Relatie en gezinstherapie (4 jarige opleiding) Rapunzel VZW Diest

2023-2024  Jaaropleiding psychotherapie: bij complex en chronisch trauma 

2023  Eerstelijnspsycholoog - Diletti (15j+)

2024  Eerstelijnspsycholoog - Yuneco (tieners tot 23 jaar)

Psychologencommissie inschrijvingsnummer: 9521 26753                                                      Visum FOD volksgezondheid: 309443

                                                                                                   Rizivnummer: 7-03610-28-000

Christine Cuvelier

Moen 4.jpg

Ik ben socioloog en klinisch psycholoog van opleiding. Al vroeg stond ik op eigen benen en koos op 18-jarige leeftijd voor een job bij de politie, waar ik gedurende 38 jaar veel beleefd en veel geleerd heb.  

Tijdens die lange carrière zocht en vond ik mijn eigen doelen en grenzen, maakte deel uit van bijzondere operationele diensten, haalde het paracommando-brevet, begon bij de laagste en bereikte de hoogste politiegraad… Het politiewerk heb ik altijd gecombineerd met het volgen van bijkomende opleidingen, en later met wetenschappelijk onderzoek en publicaties o.a. over geweld, integriteit en een uitgebreid onderzoek rond suïcide. Ik combineerde het in samenhang met een bijzonder gezin, leerde omgaan met hoogbegaafdheid en leerstoornissen en met handicap, beperkingen en ziekte.

Vanuit een brede kennis en ervaring werk ik nu al een tijd als erkend klinisch psycholoog en traumatherapeut.

Bij Huis voor Veerkracht herkende ik me vooral in de positieve en actieve aanpak in therapie. Ben daarnaast extra geschoold en ervaren in zowel de diagnostiek als de begeleiding bij (complex) trauma en dissociatie. Hiertoe volgde ik EMDR-opleidingen bij INTEGRATIVA Belgium en tal van hierop aansluitende uitbreidingen. Ik volgde eveneens de basisopleiding Hypnose bij VHYP. 

In Nederland volgde ik 'Exposure' en 'NET' (Narratieve Exposure therapie) en de opleiding tot diagnostiek van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en Differentiaaldiagnostiek van 'Dissociatieve Stoornissen en erstige persoonlijkheidsstoornissen'.

De jaaropleiding 'C²Trauma2Peace' vervolledigt voor mij het geheel waarvoor ik wil staan en mensen begeleiden, met oog voor de emotionele en fysische weerbaarheid van de mens, voor de mens in strijd met zichzelf, met zijn zelfbeeld, zijn zelfvertrouwen en voor de zorg in geval van crisisinterventie op psychosociaal vlak.

Diagnostiek, behandeling 

 

Doelgroep Ado’s en volwassenen

 

Psychologische behandeling: 

 • Omgaan met stress en burn-out

 • Omgaan met angst(en), (complex) trauma & onveiligheid 

 • Omgaan met persoonlijke vragen, met depressie en met rouw

 • Omgaan met problemen rond zelfbeeld, sociaal gedrag, begaafdheid, prikkelgevoeligheid ...

Curriculum Vitae

1982  Politieopleiding - start operationele politiecarrière

1995  Werking bij het stressteam van de politie

1999  Bijzondere opleiding ‘Domantherapy for kids with special needs’, Philadephia USA

2000  Universitair diploma als socioloog

2000  Researcher - politieonderzoek bij Vast Comité P rond geweld, integriteit, suïcide

2001  Opleiding tot leidinggevende, tot Commissaris van politie

2005  Publicatie ‘Incidenten met personen onder politietoezicht’

2006  Benoeming tot Hoofdcommissaris van politie

2008  Publicatie ‘suïcide bij de politiediensten’

2015  Opleidingstraject Klinische psychologie, cognitieve en biologische richting

Bijzondere doelgroep vanuit ervaring 

Politieagenten, militairen, brandweer, hulpverleners
 

Bijzondere diagnostiek en behandeling

 • Chronische stress, burn-out, uitval, ...

 • (complex) Trauma, hechtingsproblematiek, traumatische rouw

 • PTSS (specialisatie in diagnostiek: afname CAPS)

 • Dissociatieve stoornissen (gespecialiseerd in diagnostiek: afname SCID-D en TADS-I)

2016  Verschillende opleidingen tot coaching

2017  Voorzitter Geschikheidscommissie politie – Coördinator programma absenteïsme

2018  Therapeut bij Huis voor Veerkracht

2018  Publicatie ‘Duiding deontologie Politie’

2019  Traumaopleiding EMDR – opleidingen

2019  Opleidingen ‘Exposure’

2019  Rouwopleiding bij ‘Verbinding in Verlies’ 

2020  Universitair diploma als klinisch psycholoog

2020  Traumaopleiding NET en de EMDR - progressieve aanpak bij dissociatie

2021 Hypnose basisopleiding bij VHYP

2021-2022  Therapieopleiding psychotherapie bij complex en chronisch trauma 'C²Trauma2Peace'

Psychologencommissie inschrijvingsnummer: 6321 26757

Visum FOD volksgezondheid: 307 727

Christine
bottom of page