Christine Cuvelier

Ik ben socioloog en klinisch psycholoog van opleiding. Al vroeg stond ik op eigen benen en koos op 18-jarige leeftijd voor een job bij de politie, waar ik gedurende 38 jaar veel beleefd en veel geleerd heb.  

Tijdens die lange carrière zocht en vond ik mijn eigen doelen en grenzen, maakte deel uit van bijzondere operationele diensten, haalde het paracommando-brevet, bereikte de hoogste politiegraad… Het politiewerk heb ik altijd gecombineerd met het volgen van bijkomende opleidingen, en later met wetenschappelijk onderzoek en publicaties over o.a. geweld, integriteit en uitgebreid onderzoek rond suïcide. Ik combineerde het in samenhang met een bijzonder gezin, leerde omgaan met hoogbegaafdheid en leerstoornissen en met handicap, beperkingen en ziekte.

Vanuit die kennis en ervaring werk ik nu al een tijd als therapeut. Ben geschoold bij Huis voor Veerkracht, kreeg daar de positieve en actieve aanpak mee. Ben extra geschoold in rouwtherapie en in traumatherapie, zoals EMDR en de progressieve aanpak bij dissociatie, in Exposure en in NET (Narratieve Exposure therapie).  Ik heb een bijzondere interesse voor research en voor neurobiologie, voor de emotionele en fysische weerbaarheid van de mens, en voor de mens in strijd met zichzelf, met zijn zelfbeeld, zijn zelfvertrouwen en voor de zorg in geval van crisisinterventie op psychosociaal vlak.

Diagnostiek, behandeling 

 

Doelgroep Ado’s en volwassenen

Elke persoon die kampt met een bepaalde vraag of problematiek verbonden met het bio-psycho-sociaal welzijn
 

Behandeling met diagnostiek indien relevant

 • Omgaan met angst(en), onveiligheid 

 • Omgaan met stress en burn-out

 • Omgaan met leerstoornissen, autisme en beperkingen

 • Omgaan met hoogbegaafdheid, HSP

 • Omgaan met rouw

 

Coaching en begeleiding

 • Mental & Personal Coaching 

 • Studiebegeleiding bij ado’s en volwassenen, vnl bij eindwerken en masterthesis

Specifieke doelgroep vanuit de ervaring 

Behandeling van PTSS – en trauma bij politieagenten, militairen, brandweer, hulpverleners
 

Bijzondere diagnostiek en behandeling

 • gecumuleerde en chronische stress

 • trauma, PTSS

 • traumatische rouw

 • hechtingsproblematiek 

 • dissociatie, onwerkelijkheid, derealisatie of deconnectie

 • suïcideproblematiek

Curriculum Vitae

1982  Politieopleiding - start operationele politiecarrière

1995  Werking bij het stressteam van de politie

1999  Bijzondere opleiding ‘Domantherapy for kids with special needs’, Philadephia USA

2000  Universitair diploma als socioloog

2000  Researcher - politieonderzoek bij Vast Comité P rond geweld, integriteit, suïcide

2001  Opleiding tot leidinggevende, tot Commissaris van politie

2005  Publicatie ‘Incidenten met personen onder politietoezicht’

2006  Benoeming tot Hoofdcommissaris van politie

2008  Publicatie ‘suïcide bij de politiediensten’

2015  Opleidingstraject Klinische psychologie, cognitieve en biologische richting

2016  Verschillende opleidingen tot coaching

2017  Voorzitter Geschikheidscommissie politie – Coördinator programma absenteïsme

2018  Stage en werking als therapeut bij
Huis voor Veerkracht (cumul)

2018  Publicatie ‘Duiding deontologie Politie’

2019  Traumaopleiding EMDR – opleiding – aanvang traject tot EMDR-practionar

2019  Opleidingen ‘Exposure’ en rouwopleiding bij centrum ‘Verbinding in Verlies’ 

2020  Universitair diploma als klinisch psycholoog

2020  Traumaopleiding NET en de EMDR - progressieve aanpak bij dissociatie

Psychologencommissie inschrijvingsnummer: 6321 26757

Visum FOD volksgezondheid: 307 727

 
 

Britt Vanhamel

Ik ben Britt Vanhamel, heb (top)sporthumaniora gedaan, ben daarna afgestudeerd als klinisch psycholoog. Naast mijn klinische opleiding, heb ik ondertussen bijkomende opleidingen en vormingen gevolgd, o.a. EMDR, Exposure en Hypnose therapieën voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen, die gebruikt worden bij o.a. angsten, stress, trauma, burn-out, depressie, eetstoornissen, etc. In mijn opleiding heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor de ontwikkeling van het kind, het schoolse leren, het presteren ondanks belemmeringen zoals leerstoornissen, chronische ziekte, een (top)sportcarrière, eetproblemen, enzovoort

 

Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding en psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, aandacht, leerstoornissen, autisme, ADHD, ADD, depressie, burn-out, etc.). Elkeen (kind, adolescent, jongvolwassene en volwassene) die kampt met een bepaalde vraag of problematiek is welkom. Als jouw klachten je (langdurig) bezighouden en/of belemmeren, blijf er dan zeker niet mee zitten.

Diagnostiek en behandeling 

 

Doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Elkeen die kampt met een bepaalde vraag of problematiek verbonden met het bio-psycho-
sociaal welzijn

Psychologische begeleiding, diagnostiek en behandeling

 • Stress, burn-out en depressie

 • Angst- en traumatherapie

 • Autismespectrum stoornis (ASS) / ADHD / ADD

 • Hoogsensitiviteit

 • Ontwikkelingsproblemen of/ en -belemmeringen

 • Leerstoornissen

 • Persoonlijkheid en gedrag

Alle problematiek: begeleiding en behandeling
(met diagnostiek indien relevant)

 • Omgaan met angst(en), faalangst, onveiligheid, piekergedachten

 • Omgaan met trauma's

 • Omgaan met stress, burn-out, pesterijen en conflicten

 • Omgaan met depressieve gevoelens/ gedachten, verlieservaringen

 • Omgaan met leerstoornissen, autisme, hoogbegaafdheid, aandachtsproblemen, en diverse beperkingen

Curriculum Vitae

2007  Topsportschool Leuven
2013  Diploma humaniora – lichamelijke opvoeding en sport

2013  Hogeschoolopleiding Orthopedagogiek
2018  Opleiding Autisme (Autisme-coach)
2019  Stage en werking als psycholoog/ therapeut bij praktijkhuis Spirit, te Oelegem
2019  Stage en werking als klinisch psycholoog in de gevangenis van Hasselt

2020  Opstart praktijkhuis Nikèe

2020  Diploma klinisch psycholoog (Master of Science in de klinische psychologie)

2021  Imaginaire Exposure Behandeling bij PTSS bij volwassenen - Exposure therapeut

2021  EMDR (Eye Movement Desensitization and Recprocessing) therapeut

2021  Hypnose therapeut

2021  Exposure behandeling bij kinderen, jongeren en licht verstandelijke beperkten

Psychologencommissie inschrijvingsnummer: 9521 26753                                                       Visum FOD volksgezondheid: 309443