top of page
henrik-donnestad-Mc_Eh0mrh7c-unsplash.jp

Traumaverwerking

Trauma's worden liefst zo vroeg mogelijk behandeld, zo ook bij jongeren. Het begrip trauma is zeer breed. Belangrijk is wanneer pubers, of jonge adolescenten zich anders gaan gedragen, niet goed weten om te gaan met bepaalde overweldigende situaties die ze als persoon beleven, zich fundamentelen problemen stellen in het functiioneren (als persoon, binnen het gezin, mbt de school, de vriendenkring en mbt andere activiteiten/hobby's, hulp te zoeken.

Bij trauma wordt er fasegericht gewerkt, dwz dat de verwerking samen met stabilisatie en herstel onderdelen vormen van elke traumabehandeling. Bij de verwerking wordt vaak Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR afgekort) aangewend. Het is een wetenschappelijk erkende benadering die toegepast wordt op basis van een stappenplan of protocol. EMDR wordt zowel ingezet voor de verwerking van trauma en angst, maar eveneens bij andere problematieken, zoals burn-out, depressie enz. EMDR is een specifieke behandelmethode met een actieve aanpak en met blijvende effecten. Het richt zich op het informatieverwerkingssysteem in de hersenen en de verwerking van dysfunctioneel opgeslagen herinneringen. Net als bij andere behandelingen wordt de cliënt nauw betrokken in het proces en worden de stappen uitgelegd en overwogen.          

 

Naast EMDR kunnen eveneens, afhankelijk van de situatie, problematiek, persoon, ... andere verwerkingsmogelijkheden worden ingezet, zoals Exposure en NET (Narratieve Exposure Therapie) of Hypnose therapie. Elk van deze methoden is ondertussen wetenschappelijk onderbouwd en onderzocht. 

bottom of page