henrik-donnestad-Mc_Eh0mrh7c-unsplash.jp

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR afgekort) is wetenschappelijk erkende benadering die toegepast wordt op basis van een stappenplan of protocol.

EMDR wordt voornamelijk ingezet voor de verwerking van trauma en angsten, maar ook andere problematieken, zoals burn-out, depressie enz. zijn al succesvol behandeld met EMDR. EMDR is een specifieke behandelmethode met een actieve aanpak en met blijvende effecten. Het richt zich op het informatieverwerkingssysteem in de hersenen en de verwerking van dysfunctioneel opgeslagen herinneringen. Net als bij andere behandelingen wordt de cliënt nauw betrokken in het proces en worden de stappen uitgelegd en overwogen.          

 

EMDR kan eveneens, weliswaar op een progressieve manier, worden ingezet bij complexere problematiek zoals bij dissociatie of psychose.