top of page

Aanbod

Nikèe biedt een ruime waaier aan professionele, psychologische hulp op maat aan. Je kan bij ons terecht met diverse klachten. Wij bieden hierbij hulp aan jongeren +14j en volwassenen. 

Er is niet ‘één‘ of  ‘de’ beste therapie en bovendien richt psychotherapie zich op diverse levensdomeinen, niet enkel op 'psychische' problemen. 

Bij Nikèe worden verschillende specifieke testings uitgevoerd namelijk: intelligentie, aandacht en concentratiemoeilijkheden AD(H)D, autisme (ASS), belevingsonderzoek, emotionele, sociale en gedragsmoeilijkheden, trauma & dissociatie,   persoonlijkheid, burn-out, depressie, etc. 

Traumaverwerking

Noodzaakt steeds een bijzondere fasegerichte aanpak met ondersteunde methodes. Hierbij staan leeftijd, ontwikkelingsniveau en omkadering centraal. Binnen onze praktijk worden hierbij verschillende technieken gebruikt (waaronder EMDR, Exposure, NET, Hypnose therapie).

Binnen onze praktijk begeleiden wij koppels om samen in begeleiding te komen. Wij richten ons op 1) de relatie en nemen 2) patronen en communicatie waar, 3) wij zoeken naar ieders (onvervulde) behoeften en zorgen in de relatie en daarbuiten. Wij richten ons op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie. 

 Gezinstherapie

Gezinstherapie kan een oplossing bieden daar waar een gezinslid, gezin, of ouder(s) vast loopt/lopen, door onderlinge spanningen, communicatiemoeilijkheden, of door bezorgdheden van één of meer (gezins-)leden. Alle betrokken leden komen in deze therapie aan bod, waarbij we gezamenlijk te werk gaan. 

Eerstelijnspsychologie ELP en G-ELP

Binnen gezondsheidszorgnetwerken Diletti en Yuneco is psychologe Britt (geconventioneerd) aangesloten om laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg aan te bieden aan de meest kwetsbare in onze samenleving. Britt biedt zowel gegeneralistische als gespecialiseerde zorg aan. 

Christine Cuvelier staat in voor specifieke diagnostiek, enerzijds de vaststelling van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en de differentiaaldiagnostiek van Dissociatieve stoornissen  anderzijds

bottom of page