top of page

Aanbod

Nikèe biedt een ruime waaier aan professionele, psychologische hulp op maat aan. Je kan bij ons terecht met diverse klachten. Wij bieden hierbij hulp aan jongeren +14j en volwassenen. 

Er is niet ‘één‘ of  ‘de’ beste therapie en bovendien richt psychotherapie zich op diverse levensdomeinen, niet enkel op 'psychische' problemen. 

Bij Nikèe staat Britt Vanhamel in voor verschillende specifieke testings, namelijk: IQ-testing (divers van aard), aandacht en concentratieproblemen, AD(H)D, leerstoornissen, emotionele en sociale moeilijkheden, gedragsproblemen, dissociatie,   Autismespectrumstoornissen, etc. 

Traumaverwerking

Noodzaakt steeds een bijzondere aanpak. Hierbij staan leeftijd, ontwikkelingsniveau en omkadering centraal. Binnen onze praktijk worden hierbij verschillende technieken gebruikt (waaronder EMDR therapie).

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die erop gericht is om mensen te helpen in de positieve zin te veranderen, de effectiviteit en professionele bekwaamheid te vergroten.

Systeem en gezinstherapie

Systeemtherapie kan een oplossing bieden daar waar een gezinslid, gezin, ouder(s) of koppel vast loopt/lopen, door onderlinge spanningen, communicatiemoeilijkheden, of door bezorgdheden van één of meer (gezins-)leden. Alle betrokken leden komen in deze therapie aan bod, waarbij we gezamenlijk te werk gaan. 

Christine Cuvelier staat in voor specifieke diagnostiek, enerzijds de vaststelling van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en de differentiaaldiagnostiek van Dissociatieve stoornissen  anderzijds

Traumaverwerking voor volwassenen

Een fasegerichte aanpak met gebruik van wetenschappelijk ondersteunde methodes zoals EMDR (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing), Exposure en NET (Narratieve Exposure Therapie.

bottom of page