top of page

Relatietherapie

Mensen krijgen in hun relatie wel eens te maken met moeilijkheden, dit kan bijvoorbeeld gaan over veel voorkomende miscommunicatie, overspel of gevoelens die veranderd zijn. Relatietherapie starten is vaak geen gemakkelijke stap. Meestal slepen de moeilijkheden binnen de relatie tot een noodzakelijke stap naar begeleiding, na soms al een hele geschiedenis. Geregeld wordt pas overwogen om naar koppeltherapie te gaan als alle andere opties niet hebben geholpen. Hierdoor wordt de stap vaak laat gezet. Beginnen met relatietherapie vergt van elke van jullie heel wat moed en engagement. 

Binnen Nikee begeleiden wij beide partners samen. Indien het procesmatig nuttig is, kunnen individuele sessies gepland worden om individuele zorgen, lasten en problemen duidelijk te maken. De afspraak bij de individuele gesprekken is steeds dat er geen geheimen verteld/ gehouden worden voor de andere partner. Op die manier kan de psycholoog een neutrale en veilige positie blijven houden. Een relatietherapeut is meerzijdig partijdig, wat betekent dat er geen partij gekozen wordt. Jullie klacht wordt ook steeds gezien als iets dat gegroeid is tussen jullie beiden, iets waarin ieder van jullie zijn of haar aandeel heeft. 

De therapie start met een verkennend gesprek waarbij jullie motivatie en hulpvraag besproken worden. Hulpvragen die bij Nikee geregeld voorkomen:

 • Conflicten tussen jullie

 • Communicatiemoeilijkheden

 • Jullie willen weer verbondenheid voelen

 • Eén van jullie heeft een buitenechtelijke relatie (gehad)

 • Je partner geeft je geen vrijheid of het voelt verstikkend

 • Jullie willen beslissen of jullie de relatie verder willen zetten

 • Er is een gemis aan intimiteit in jullie relatie

 • Jaloezie verstoort het evenwicht binnen jullie relatie

 • Verlatingsangst of bindingsangst ondermijnen het vertrouwen in jullie relatie

 • Jullie kinderwens is niet gelijk

 • Na de geboorte van de kinderen zijn jullie uit elkaar gegroeid

 • Een ziekte, burn-out, depressie, overlijden bij één van jullie

 • Een ingrijpende gebeurtenis die bij (één of beide) niet verwerkt zijn

De hulpvraag waarvoor je in relatietherapie wil, mag ook best verschillen tussen jullie beide. 

Image by Vincenzo Di Giorgi
bottom of page