top of page
Image by Henrik Dønnestad

Psychologische begeleiding

Je kan bij ons terecht om jezelf te ontdekken

  • Misschien herken je hyperalertheid, hypersensitiviteit, hoogbegaafdheid, lichamelijke klachten, aandachts- en concentratieproblemen

Je kan bij ons terecht om jezelf te versterken

  • Misschien kamp je met moeilijke thema's, met angsten, trauma's, jeugdwonden, etc., die je beletten om goed te presteren of zwaar wegen op je algemeen welzijn

Je kan bij ons terecht om jezelf te overwinnen

  • Misschien kamp je met chronische stress, burn-out, hebben gebeurtenissen je diepgaand geraakt, traumatisch, chronisch, blijven ze op je netvlies hangen, nachtmerries, hyperventilatie, paniek, depressief, zelfverwonding, suïcidaliteit, …

Je kan bij ons terecht om jezelf (terug) te vinden

  • Misschien heb je innerlijke twijfels, twijfels over wie en hoe je bent, over je identiteit, je zelfvertrouwen, je zelfbeeld, je reacties, je gedachten, je gedrag, je persoonlijkheid, je geaardheid …

Je kan bij ons terecht om jezelf te bevrijden

  • Misschien kamp je met vreemde of dwingende gedachten, slaap, eet of leef je niet (goed) (meer) of ervaar je intense emoties waar je geen blijf mee weet (boosheid, wanhoop, verdriet, schaamte, schuld ...)

Je kan bij ons terecht om jezelf in relatie te (her)stellen

  • Misschien kamp je met moeilijkheden binnen een bepaalde relatie, geraken jullie er als koppel even niet uit, zijn er bezorgdheden binnen het gezin of ervaren jullie als ouders een moeilijke periode. 

Psychologische begeleiding noodzaakt eerst en vooral een uitgebreide intake (60-90’). In functie van de problematiek wordt daarna de begeleiding (psychotherapie), samen afgesproken. Sessies duren voor tieners en jongeren 50 - 60 min en voor volwassenen 60 - 75 minuten. In onderlinge afspraak kunnen sessies 90 minuten omvatten (enkel bij volwassenen). Dit kan bijvoorbeeld in geval van een afname of bespreking van diagnostiek, bij een EMDR-sessie of op vraag (vb. lange rijafstand).

In het kader van de psychologische begeleiding kan diagnostiek nuttig en aangewezen zijn. Diagnostiek gebeurt steeds aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragenbatterijen en of interviews.

Adolescenten, (jong)volwassenen en ouderen zijn allen welkom bij Nikee, individueel in relatie of gezin. 

bottom of page