Image by Henrik Dønnestad

Psychologische begeleiding

Je kan bij ons terecht om jezelf te ontdekken

  • Misschien herken je hyperalertheid, hypersensitiviteit, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, ASS, ...

Je kan bij ons terecht om jezelf te verbeteren

  • Misschien kamp je met leerproblemen, met (faal)angsten die je beletten om goed te presteren in school, in je sport …

Je kan bij ons terecht om jezelf te overwinnen

  • Misschien kamp je met chronische stress, burn-out, hebben gebeurtenissen je diepgaand geraakt, traumatisch, blijven ze op je netvlies hangen, nachtmerries, hyperventilatie …

Je kan bij ons terecht om jezelf (terug) te vinden

  • Misschien heb je innerlijke twijfels, twijfels over wie en hoe je bent, over je identiteit, je zelfvertrouwen, je reacties, je geaardheid …

Je kan bij ons terecht om jezelf te bevrijden

  • Misschien kamp je met vreemde of dwingende gedachten, slaap, eet of leef je niet (goed) (meer) of ervaar je intense emoties waar je geen blijf mee weet (boosheid, wanhoop, verdriet, schaamte, schuld ...)

 Psychologische begeleiding noodzaakt eerst en vooral een uitgebreide intake (90’). In functie van de problematiek wordt daarna de behandeling (psychotherapie), begeleiding of coaching afgesproken. Consulten duren in principe 60 minuten. In onderlinge afspraak kunnen sessies 90 minuten omvatten. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een afname diagnostiek, bij een EMDR-sessie of op vraag.

In het kader van de psychologische begeleiding kan diagnostiek nuttig en aangewezen zijn. Diagnostiek gebeurt steeds aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragenbatterijen en of interviews.