top of page
Image by Henrik Dønnestad

Psychologische begeleiding

Je kan bij ons terecht om jezelf te ontdekken

  • Misschien herken je hyperalertheid, hypersensitiviteit, hoogbegaafdheid, AD(H)D (aandachts- en concentratieproblemen), Autismespectrumstoornis, ...

Je kan bij ons terecht om jezelf te versterken

  • Misschien kamp je met leerproblemen, met (faal)angsten, trauma's, etc., die je beletten om goed te presteren in school, in je sport, in je relatie, …

Je kan bij ons terecht om jezelf te overwinnen

  • Misschien kamp je met chronische stress, burn-out, hebben gebeurtenissen je diepgaand geraakt, traumatisch, blijven ze op je netvlies hangen, nachtmerries, hyperventilatie, paniek, depressief, …

Je kan bij ons terecht om jezelf (terug) te vinden

  • Misschien heb je innerlijke twijfels, twijfels over wie en hoe je bent, over je identiteit, je zelfvertrouwen, je reacties, je gedachten, je geaardheid …

Je kan bij ons terecht om jezelf te bevrijden

  • Misschien kamp je met vreemde of dwingende gedachten, slaap, eet of leef je niet (goed) (meer) of ervaar je intense emoties waar je geen blijf mee weet (boosheid, wanhoop, verdriet, schaamte, schuld ...)

Psychologische begeleiding noodzaakt eerst en vooral een uitgebreide intake (60-90’). In functie van de problematiek wordt daarna de begeleiding (psychotherapie),  afgesproken. Sessies duren in principe 60 minuten. In onderlinge afspraak kunnen sessies 90 minuten omvatten, enkel bij volwassenen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een afname of bespreking van diagnostiek, bij een EMDR-sessie of op vraag.

In het kader van de psychologische begeleiding kan diagnostiek nuttig en aangewezen zijn. Diagnostiek gebeurt steeds aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde vragenbatterijen en of interviews.

Adolescenten, (jong)volwassenen en ouderen zijn allen welkom bij Nikee. 

bottom of page