top of page

Psychodiagnostisch onderzoek - Voorlopig geen aanbod!

De Wetten van 4 april 2014 en van 10 juli 2016 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen houdt de erkenning in van de klinisch psycholoog om 'psychodiagnostiek' te doen. 

 

Moet het onderzoek naar leerstoornissen (vb. bij AD(H)D) samen met een psychiater gebeuren? 

NEEN, dit is wat voor deze recente wetgeving gold vanuit de CLB's volgens een interne nota van 6 juni 2007 die zich steunde op de resolutie van 3 maart 1999 van het Vlaams Parlement mbt de erkenning, integratie en begeleiding van leerlingen met leerstoornissen. 

 

Het onderzoek mbt de begaafdheden en het functioneren

Het bepalen van een IQ op zich is één aspect dat de mate van intelligentie meet.

Begaafdheid beslaat verschillende functioneringsvlakken zoals kennis, vaardigheden, emotionaliteit, creativiteit, denkvermogen (logica, complexiteit), dagdagelijks functioneren, prikkelgevoeligheid, enz.

Het begaafdheidsonderzoek is bij voorkeur breder dan de bepaling van het IQ alleen.

 

Soms noodzaakt een problematisch functioneren binnen verschillende instanties, scholen, bijzonder onderwijs, opvanghuizen, gevangenis, etc. een grondige diagnostiek en verslaggeving. 

 • IQ-testing (WAIS, WISC, non-verbale test)

 • Vaardigheden

 • Psychomotoriek

Het onderzoek mbt mogelijke ontwikkeling - en of leerstoornissen

Bepaalde beperkingen, zoals ontwikkeling - of leerstoornissen kunnen een grote invloed uitoefenen op iemands vermogen tot leren en functionerenIndien een kind moeilijkheden ondervindt om te leren, dan is het vaak nodig te bekijken of het niet kampt met bepaalde leerstoornissen als:  

 • Autisme;

 • ADD, ADHD;

 • Dyslectie, discalculie;

 • Ruimtelijk-visuele problematiek;

Dit onderzoek is steeds voldoende ruim; het betrekt de omgevingen (gezin, familie, school) en de ontwikkeling en functioneren in zijn geheel, naast de specifieke problematiek ​

Het onderzoek mbt het functioneren

Dit onderzoek is nuttig wanneer een kind of jongere herhaaldelijk opbokst tegen zelfde problemen op vlak van zelfbeeld en persoonlijk functioneren, op vlak van relaties, communicatie of in het geval van terugkerende klachten, zoals slaapproblemen, angsten, dwanggedachten, depressie, enz.

 

Het onderzoek wordt meestal gericht op het klachtenpatroon dat het kind en zijn omgeving ervaren:

 • binnen het gezin

 • binnen de schoolomgeving

 • binnen de sociale relaties

 • ...

bottom of page