Psychodiagnostisch onderzoek

 Diagnostiek gebeurt steeds in samenspraak en met betrekking tot bepaalde leerproblemen, beperkingen in het functioneren, met betrekking tot de persoonlijkheid of met betrekking tot specifieke problemen, zoals ASS, ADHD of anderzijds PTSS,  DIS, enz. opdat een op maat gerichte behandeling en of aanpak zou kunnen worden opgestart. Diagnostiek gebeurt dus nooit omwille van de diagnostiek zelf. Psychodiagnostiek gebeurt aan de hand van wetenschappelijk erkende of gevalideerde vragenlijsten, interviews, observaties en tests.

 

Het onderzoek mbt de begaafdheden en het functioneren

Het bepalen van een IQ op zich is één aspect dat de mate van intelligentie meet. Begaafdheid beslaat echter verschillende domeinen, zoals kennis, vaardigheden, emotionaliteit, creativiteit, denkvermogen (logica, complexiteit), het dagdagelijks functioneren, de prikkelgevoeligheid, enz. Het begaafdheidsonderzoek is bij voorkeur breder dan de bepaling van het IQ alleen. Bepaalde beperkingen, zoals ontwikkeling - of leerstoornissen of later in het leven eventuele dementie, kunnen een grote invloed uitoefenen op iemands vermogens tot functioneren. In functie van de globale vraag en situatie wordt het psychodiagnostisch onderzoek afgesproken. Verschillende instanties, scholen, bijzonder onderwijs, opvanghuizen, gevangenis, etc. noodzaken een grondige diagnostiek en verslaggeving. 

 • IQ-testing (WAIS, WISC)

 • Vaardigheden

 • Psychomotoriek

Het onderzoek mbt mogelijke ontwikkeling - en of leerstoornissen

De ontwikkeling speelt niet enkel een grote rol op het ogenblik dat men deze als kind of jongvolwassene doormaakt, doch ook later op momenten wanneer een bepaalde problematiek in de (zelfs late) volwassenheid nadrukkelijker op de voorgrond treedt, terwijl men daar voorheen nooit last van had.

Het vroegkinderlijk functioneren, de neuro en biosociale ontwikkeling, de hechtingspatronen en persoonlijkheidsontwikkeling zijn voorname aspecten. Dit onderzoek betrekt soms, indien dat mogelijk is, andere belangrijke personen, zoals leerkracht, ouders, grootouders, partner.

 • Autisme;

 • ADD, ADHD;

 • Dyslectie, discalculie;

 • Ruimtelijk-visuele problematiek;

Het onderzoek mbt de persoonlijkheid en het functioneren

Onderzoek met betrekking tot de persoonlijkheid en het persoonlijk functioneren kan aangewezen zijn wanneer men herhaaldelijk opbokst tegen zelfde problemen op vlak van zelfbeeld en persoonlijk functioneren, op vlak van relaties, communicatie of in het geval van terugkerende klachten, zoals burn-out, angsten, depressies, slaapproblemen, enz. Dit soort onderzoek kan eveneens aangewezen zijn om beter zicht te krijgen in de eigen persoonlijkheid en functioneren en de soort begeleiding die wenselijk is. Het wordt meestal gericht op bijzondere klachten en (verworven) kwetsbaarheden:

 • Stress en Burn-out

 • De kwetsbaarheid voor angsten, depressies

 • Voedingsproblemen/eetstoornissen

 • PTSS

 • Dissociatie, DES