top of page

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms kan iemand vastlopen op sociaal, relationeel, persoonlijk, emotioneel, gedrags-, school, of beroepsmatig functioneren. Een psychodiagnostisch onderzoek kan dan aangewezen zijn om meer inzicht te verkrijgen in het eigen handelen en functioneren. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij Nikee terecht voor psychodiagnostiek, zie hieronder voor welk aanbod bij welke leeftijdscategorie. 

Voor het onderzoek vindt steeds een intakegesprek plaats waarbij het diagnostische proces samen wordt overlopen. De tijd die het onderzoek in beslag neemt, is afhankelijk van de diagnostische vraag en de soort testen die het beste bij uw vraag aansluiten. U ontvangt steeds een verslag van het onderzoek (dit kan soms enkele maanden duren). Na elk onderzoek vindt een nabespreking plaats, waarbij de resultaten en advies verder toegelicht worden. 

 

Het onderzoek mbt de begaafdheden en het algemene functioneren (6-18j)

Het bepalen van IQ op zich is één aspect dat de mate van intelligentie meet.

Begaafdheid beslaat verschillende functioneringsvlakken zoals kennis, vaardigheden, emotionaliteit, creativiteit, denkvermogen (logica, complexiteit), dagdagelijks functioneren, prikkelgevoeligheid, enz.

Het begaafdheidsonderzoek is bij voorkeur breder dan de bepaling van het IQ alleen.

 

Soms noodzaakt een problematisch functioneren binnen verschillende instanties, scholen, bijzonder onderwijs, opvanghuizen, etc. een grondige diagnostiek en verslaggeving. 

 • IQ-testing

 • Belevingsonderzoek

 • Emotioneel, sociaal en gedragsmatig functioneren

 • Vaardigheden

 • Psychomotoriek

 • Neuropsychologische ontwikkeling

Het onderzoek mbt mogelijke ontwikkeling - en of leerstoornissen (6j+)

Bepaalde beperkingen, zoals ontwikkeling - of leerstoornissen kunnen een grote invloed uitoefenen op iemands vermogen tot leren en functionerenIndien een kind of jongere moeilijkheden ondervindt om te leren, dan is het vaak nodig te bekijken of het niet kampt met bepaalde leerstoornissen. Binnen Nikee onderzoeken wij:  

 • Autisme

 • Aandacht : ADD, ADHD

Dit onderzoek is steeds voldoende ruim; het betrekt de omgevingen (gezin, familie, school) en de ontwikkeling en functioneren in zijn geheel, naast de specifieke problematiek ​

Het onderzoek mbt het functioneren bij 16j+

Dit onderzoek is nuttig wanneer iemand herhaaldelijk opbokst tegen zelfde problemen op vlak van zelfbeeld en persoonlijk functioneren, op vlak van relaties, communicatie of in het geval van terugkerende klachten, zoals slaapproblemen, angsten, dwanggedachten, depressie, chronische stress, enz.

Wat onderzoeken wij binnen Nikee (16j+):

 • Trauma (PTSS)

 • Intelligentie

 • Dissociatie

 • Persoonlijkheid en coping

 • Hechting

 • Burn-out

 • Depressie

 • Angststoornissen

Erkenning bij psychodiagnostiek

De Wetten van 4 april 2014 en van 10 juli 2016 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen houdt de erkenning in van de klinisch psycholoog om 'psychodiagnostiek' te doen. 

 

Moet het onderzoek naar leerstoornissen (vb. bij AD(H)D) samen met een psychiater gebeuren? 

NEEN, dit is wat voor deze recente wetgeving gold vanuit de CLB's volgens een interne nota van 6 juni 2007 die zich steunde op de resolutie van 3 maart 1999 van het Vlaams Parlement mbt de erkenning, integratie en begeleiding van leerlingen met leerstoornissen. 

bottom of page