top of page

Verloop van therapie / begeleiding

01

De afspraak

Je kan een afspraak met ons maken, hetzij via email of via het aanmeldingsformulier op de website. Er wordt zo snel als mogelijk een afspraak vastgelegd en aan jou bevestigd. Indien het een eerste afspraak betreft dan krijg je vervolgens een intakeformulier toegestuurd om een aantal gegevens te vermelden. Je kan hierop ook zelf vragen formuleren. We vragen om dat vervolgens gescand terug te sturen. 

02

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is steeds een intakegesprek dat bedoeld is om kennis te maken en te luisteren naar de klachten die je ervaart en hoe dit je leven, je omgeving en relaties beïnvloedt. Dit gesprek dient ook voor jezelf om te bekijken of je een ‘klik’ ervaart met de psycholoog, de wijze van aanpak, advies of begeleiding.

Elke begeleiding wordt samen besproken en afgestemd op jouw specifieke situatie en hulpvraag. Het houdt steeds afspraken in over behandeling – of begeleiding met de vooropgestelde doelstellingen. Diagnostiek kan er mogelijk aan voorafgaan.    

Het is belangrijk om je huisarts, andere hulpverlening of gebeurlijk de school op de hoogte te stellen. Mits jouw toestemming kan dat door ons gebeuren.

03

Duur van een sessie in verband met diagnostiek, therapie, begeleiding, etc.

Psychotherapie: gewoonlijk duurt een sessie bij jongeren 50-60 minuten. Bij volwassen duurt een sessie 60-70 minuten. In overleg kunnen sessies langer duren (bijvoorbeeld bij verre afstand)   

Traumatherapie: gewoonlijk duurt een sessie 60 à 90 minuten.  

Gezinstherapie: gewoonlijk duurt een sessie 75 minuten, met 2 of meer mensen van een gezin/ systeem. 

Relatietherapie: gewoonlijk duurt een sessie 75 minuten

Diagnostiek: afhankelijk van de beoogde diagnostiek zullen meestal naast de intake, enkele sessies van één à anderhalf uur ingepland worden. Mogelijk kunnen daarnaast vragenlijsten meegegeven of toegestuurd worden. Diagnostiek houdt bovendien nog verslaggeving, bespreking en adviesverstrekking in. Steeds wordt een globale kostenberekening vooraf afgesproken.   

04

Frequentie

Bij aanvang kunnen wekelijkse sessies gepland worden, in samenspraak kan dit soms meer of minder frequent. De opstart van traumatherapie noodzaakt 2 à 3 sessies per maand. Gedurende de laatste periode van een begeleiding gebeuren de sessies meestal minder frequent.

bottom of page