Verloop van therapie / begeleiding

01

De afspraak

Je kan een afspraak met ons maken, hetzij telefonisch, via email of via het aanmeldingsformulier op de website. Er wordt zo snel als mogelijk een afspraak vastgelegd en aan jou bevestigd. Indien het een eerste afspraak betreft dan krijg je vervolgens een intakeformulier toegestuurd om een aantal gegevens te vermelden. Je kan hierop ook zelf vragen formuleren. We vragen om dat vervolgens gescand terug te sturen. 

02

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is steeds een intakegesprek dat bedoeld is om kennis te maken en te luisteren naar de klachten die je ervaart en hoe dit je leven, je omgeving en relaties beïnvloedt. Dit gesprek dient ook voor jezelf om te bekijken of je een ‘klik’ ervaart met de persoon van de psycholoog, de wijze van aanpak, advies of begeleiding.

Elke begeleiding wordt samen besproken en afgestemd op jouw specifieke situatie en hulpvraag. Het houdt steeds afspraken in over behandeling – of begeleiding met de vooropgestelde doelstellingen. Diagnostiek kan er mogelijk aan voorafgaan.    

Het is belangrijk om je huisarts, andere hulpverlening of gebeurlijk de school op de hoogte te stellen. Mits jouw toestemming kan dat door ons gebeuren.

03

Duur van een sessie in verband met diagnostiek, therapie, begeleiding, etc.

Diagnostiek: afhankelijk van de beoogde diagnostiek zullen meestal naast de intake, 1 à 2 sessies van één à anderhalf uur ingepland worden. Mogelijk kunnen daarnaast vragenlijsten meegegeven of toegestuurd worden. Diagnostiek houdt bovendien nog verslaggeving, bespreking en adviesverstrekking in. Steeds wordt een globale kostenberekening vooraf afgesproken (zie tarieven);    

Studiebegeleiding: de duur per keer is 1 eenheid van 50 minuten tot maximaal 90 minuten;

Psychotherapie: gewoonlijk duurt een sessie 60 minuten.   

Traumatherapie: gewoonlijk duurt een sessie 60 à 90 minuten.  

04

Frequentie

Bij aanvang kunnen wekelijkse sessies gepland worden, in samenspraak kan dit soms meer of minder frequent. De opstart van traumatherapie noodzaakt 2 à 3 sessies per maand. Gedurende de laatste periode van een begeleiding gebeuren de sessies meestal minder frequent.