COVID-19

Deze bijzondere periode noodzaakt niet alleen bepaalde specifieke begeleidingen, doch eveneens een zorgvuldige en veilige omkadering.

 

Cliënten die zelf symptomen ervaren die kunnen wijzen op Covid 19 worden gevraagd telefonisch contact op te nemen, ten laatste voor 9 uur op de dag van de afspraak. Op die manier kan bekeken worden of de sessie eventueel via videocall kan doorgaan op het voorziene uur van de afspraak. Het is evident dat cliënten die opgenomen worden in een ziektehuis, voor zover dat kan, eveneens kunnen gebruik maken van de psychologisch begeleiding op die manier.

 

Voor de andere cliënten blijft de praktijk open en worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zoals verluchting van de therapieruimte (open raam) – respect voor de minimale afstand – verplichte handgel en ontsmetting van stoelen, deurklinken, wc’s, etc. Mondmaskers kunnen indien gewenst, doch zijn geen verplichting bij therapie, gezien de nodige afstandsregels en andere maatregelen worden getroffen.

We vragen om niet vroeger dan het aanvangsuur aanwezig te zijn om onnodige contacten te vermijden.