top of page

Afspraakregelingen

Afspraakregelingen maken dat Nikèe zich maximaal kan inzetten voor haar cliënten. We willen vooral zoveel mogelijk wachtlijsten vermijden; laattijdige annulaties brengen immers een kwaliteitsvolle werking in gevaar.  

Vastgelegde afspraken worden steeds nagekomen. In onderling overleg kunnen afspraken indien de mogelijkheid bestaat, wederzijds worden gewijzigd mbt het uur en bij uitzondering mbt de dag in eenzelfde week.

Annulatie van afspraken gebeuren steeds minimum 48u op voorhand. Indien niet en overmacht wordt ingeroepen, zal een 1ste maal geen vergoeding worden gevraagd. In het andere geval geldt de helft van het tarief, en in elk geval, vanaf een 2de annulatie geldt dat de sessie wordt vergoed. (overmacht is steeds aantoonbaar) 

 

Er wordt gevraagd om op het voorziene uur aanwezig te zijn. In geen van de praktijkruimtes kan een wachtzaal worden ingericht. Houd daar aub rekening mee. 

   

Aan cliënten die symptomen ervaren die kunnen wijzen op Covid 19 of risicocontacten hebben in dagen, voorafgaand een afspraak, wordt gevraagd om de voorgeschreven maatregelen van de overheid te volgen (bijvoorbeeld testing).

Indien een afspraak dient geannuleerd, dan gelden de hierboven geldende regelingen, waarbij Covid niet zomaar een toestand van overmacht uitmaakt.            

bottom of page