top of page

Geheimhouding

Als klinisch psychologen zijn we officieel geregistreerd bij de psychologencommissie. We onderschrijven hiermee de professionele werking met respect voor de deontologie en voor het beroepsgeheim, dat eigen is aan het beroep. Het erkenningsnummer van de psychologencommissie vindt u op onze profielpagina.

 

De titel van klinisch psycholoog is in België beschermd. Het beroep kan enkel uitgeoefend worden op basis van het universitaire masterdiploma van klinische psychologie en het verplichte visum dat afgeleverd wordt door FOD volksgezondheid. Het visumnummer vind u eveneens op de respectievelijke profielpagina.

De begeleiding van minderjarige cliënten (psychologencommissie-https://www.compsy.be/nl/): Geïnformeerde toestemming van beide ouders/ voogd is noodzakelijk bij het opstarten van psychologische begeleiding bij wilsonbekwame minderjarigen (-12 jaar). Zonder inlichting en akkoord van (één van) de ouders, kunnen wij een wilsonbekwame minderjarige (-12 jaar) bij Nikee niet opvolgen! Is de minderjarige 12 jaar of ouder, dan kunnen de ouders niet langer alleen beslissen, maar wel in samenspraak met de jongere. Voor de wet op de patiëntenrechten mag een wilsbekwame minderjarige (+14 jaar en meestal vanaf 12 jaar) wèl zelf zijn/haar patiëntenrechten uitoefenen (Art. 12 Wet Patiëntenrechten). 

Ouders oefenen het recht op informatie uit in plaats van hun kind (-12 jaar en volgens de patiëntenrechten bij +12 jaar) en ontvangen informatie over de gezonsheidstoestand en de vermoedelijke evolutie van de gezondheidstoestand van de minderjarige. Kinderen en jongeren hebben echter recht op privacy, waardoor echter wordt beperkt om (niet noodzakelijke) informatie terug te kaasten naar de ouders. Wij staan er bij Nikee op dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk worden betrokken in de informatieverstrekking én zij een veilige/ neutrale plaats kennen waarbij enkel noodzakelijke en in geval van een noodtoestand informatie wordt gedeeld met de ouders. 

bottom of page