top of page

Geheimhouding

Als klinisch psychologen zijn we officieel geregistreerd bij de psychologencommissie. We onderschrijven hiermee de professionele werking met respect voor de deontologie en voor het beroepsgeheim, dat eigen is aan het beroep. Het erkenningsnummer van de psychologencommissie vindt u op onze profielpagina.

 

De titel van klinisch psycholoog is in België beschermd. Het beroep kan enkel uitgeoefend worden op basis van het universitaire masterdiploma van klinische psychologie en het verplichte visum dat afgeleverd wordt door FOD volksgezondheid. Het visumnummer vind u eveneens op de respectievelijke profielpagina.

bottom of page