top of page

Integratieve psychotherapie

Binnen de psychologische begeleiding berust de behandeling op de meest aangewezen en beschikbare therapie. Hierbij kan gewerkt worden vanuit verschillende aanpak (bijvoorbeeld neurobiologisch, cognitief, psychodynamisch, systemisch).

 

Soms kampt men met problemen, moeheid, pijnen, onverklaarbare lichamelijke symptomen, die geen rechtstreekse lichamelijke oorzaak kennen. Door de mens in zijn geheel te bekijken - de mentale en fysieke functionering, de wisselwerking tussen geest en lichaam – komt men vaak veel sneller tot een oplossing. Elke begeleiding / therapie wordt daarom aangepast aan de gestelde vraag en behoeften van de cliënt in zijn geheel. Het gebruik van EMDR, Exposure, Net, Hypnose kan hierbij overwogen worden. Deze verschillende technieken worden in een integratieve behandeling gegoten in functie van de begeleiding en zijn dus niet losstaand van elkaar. 

     

Consulten duren in principe 50-60 min voor tieners en 60-75 min voor volwassenen. Er gaat steeds een uitgebreid intakegesprek aan vooraf dat 60-90 minuten duurt. In onderlinge afspraak kunnen de consulten 90 minuten duren.

Image by Henrik Dønnestad
bottom of page