top of page
Image by Annie Spratt

Gezinstherapie

Bij het werken met gezinnen en systemen vertrekken wij binnen Nikee vanuit het idee dat individuen steeds ingebed zijn in een ruimer geheel: het gezin, de ruimere familie, de maatschappij, etc. De ruimere context heeft invloed op het gedrag, de emoties en de relaties van een persoon en een gezin.

 

Systemen en gezinnen kunnen vastlopen bij spanningen, levensveranderingen en moeilijkheden. Bij systeemtherapie vertrekken we vanuit een systemische i.p.v. een individualistische kijk. We kijken hoe verschillende relaties een invloed kunnen hebben op elkaar, welke posities en patronen zich voordoen en hoe klachten en problemen niet op zichzelf staan, maar ook in relatie tot anderen. Er zal besproken worden hoe alle partijen een stem kunnen krijgen. Hierbij is het van belang dat iedereen zich gehoord en erkend voelt.

Gezinnen zijn geen statische systemen en door de jaren heen zijn ze aan heel wat veranderingen onderhevig. Een gezin gaat typisch door een aantal fasen: de geboorte van een kind, de periode van peuters en kleuters, opgroeiende pubers, kinderen die het huis verlaten, samengestelde gezinnen, echtscheidingen, vechtscheidingen, ziekte, een overlijden, rouw, ingrijpende gebeurtenissen, miscommunicatie, verslaving, agressie, gedragsproblemen, psychische moeilijkheden bij iemand van het gezin, adoptie, pleegzorg, etc. Het vraagt een grote aanpassing van de gezinsleden en dat kan soms moeizaam verlopen. In een gezinstherapie wordt er ruimte gemaakt om even bij alle veranderingen stil te kunnen staan. 

 

De systeemtherapeut zal samen met het gezin nagaan welke nieuwe mogelijkheden er aangewend kunnen worden en hoe we met nieuwe inzichten naar elkaar kunnen kijken. Er zal gefocust worden op de krachtbronnen binnen het gezin en hoe we samen aan de slag kunnen gaan. 

bottom of page