Image by Annie Spratt

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding houdt de begeleiding in van het leerproces zelf, het leren leren, het leergedrag en methode. Het houdt geen begeleiding van specifieke vakken als taal, wiskunde, of andere leerdomeinen in.

 

Bij kinderen is de studiebegeleiding voornamelijk gericht op aandacht – en leren concentreren, structuur aanbieden, leren leren, communicatie, enz.

Bij adolescenten en volwassenen richt de begeleiding zich enerzijds op de leermethode, het leren structureren, synthetiseren, enz. Anderzijds richt de begeleiding zich op het versterken van het zelfvertrouwen, van de aandacht, het leren omgaan met faalangst, enz.

  • Studiebegeleiding (kaders, methode, holistische aanpak)

  • Begeleiding onderzoek en thesissen